Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Alenka Urbančič

predšolska gl. vzgoja, gl. pripravnica, nauk o glasbi

Profesorica glasbe, avtorica številnih učbenikov, ki so del gradiv javno veljavnih učnih načrtov

Alenka Urbančič, predšolska gl. vzgoja, gl. pripravnica, nauk o glasbi

Profesorica glasbe, avtorica številnih učbenikov, ki so del gradiv javno veljavnih učnih načrtov. Poučuje predmete predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio in pevski zbor

Alenka Urbančič je rojena v Postojni. Ob mami, ki je rada pela, se je glasba že v zgodnjem otroštvu globoko zasidrala v njen vsakdan in položila prva srečanja z glasbo v ljub spomin. Vzpodbudno glasbeno okolje jo je obdajalo tudi v pivškem vrtcu, kjer je glasbena vzgoja bila v rokah odličnih vzgojiteljic. Vsakodnevno je prinašala domov nove in nove pesmi, glasba pa je ostala njena redna, priljubljena spremljevalka tudi v tamkajšnji osnovni šoli.

Vsa leta je bila včlanjena v pevski zbor in organizirala ter režirala razredne nastope na šolskih prireditvah. Pri devetih letih je pela solo z orkestrom RTV Slovenija na prireditvi Veseli tobogan v Pivki. Pela je na proslavah v rodni vasi, v okviru takrat zelo aktivne mladinske organizacije. Rada je nastopala, recitirala in bila zelo aktivna tudi na dramskem področju.

Klavir se začela učiti s trinajstimi leti v postojnski glasbeni šoli in nadaljevala šolanje v glasbeni šoli Koper. Pod mentorstvom profesorice Nadje Žerjal je zrasla želja, da bi se podala na poklicno glasbeno pot, zanimalo jo je poučevanje glasbe. Glasbeno pedagogiko je študirala na Akademijo za glasbo v Ljubljani in diplomirala pri profesorju dr. Mirku Cudermanu.

V času študija je bila članica uglednega pevskega zbora Consortium musicum v Ljubljani. Šest pevskih sezon sem vodila Mešani pevski zbor Košana.

ALENKA URBANČIČ, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi

Glasbeni atelje Tartini, prva zasebna glasbena šola v Sloveniji, jo je na predlog dr. Brede Oblak povabila k sodelovanju ob koncu študija. Z zanosom je prevzela poučevanje otrok (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in nauk o glasbi) in se predala delu z mladimi. Znanja, pridobljena med študijem, je dopolnila z intenzivnim izpopolnjevanjem pri Olgi Ulokini, nekdanji profesorici šole v Peterburgu.

Ob soočanju s pomanjkanjem ustrezne literature za poučevanje nauka o glasbi, je usmerila moči v iskanje in pripravo ustreznih učnih gradiv. Rezultat velike osebne prizadevnosti, intenzivnega izpopolnjevanja pri profesorici Olgi Ulokini iz Peterburga in tesnega sodelovanja s profesorico Vildano Repše je nastanek osmih učbenikov za predmete predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in nauka o glasbi za šest razredov nižje glasbene šole, napisanih v soavtorstvu z obema profesoricama.

Dolgoletne izkušnje poučevanja glasbe v bogatem delovnem in učnem okolju, ki ga ponuja Glasbeni atelje Tartini ter praktična znanja, pridobljena v okvirih nadaljnjega spopolnjevanja učiteljev, ki ga organizira ta glasbena šola, Alenka Urbančič redno demonstrira študentom Akademije za glasbo in učiteljem na seminarjih. Sama pravi: »Z radostjo in s ponosom poučujem v Glasbenem ateljeju Tartini. Praktična znanja, ki sem jih razvila v tem okolju, dajejo mojemu poklicu globlji pomen.«

ALENKA URBANČIČ, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi

Poseben čut za razumevanje otroka, prepoznavanje otrokovih sposobnosti ter pristen, neposreden stik z otroki pri pouku predmetov predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in nauk o glasbi, je mlado pedagoginjo popeljal do izjemnih rezultatov pri delu. Sistematična, vestna in predana, v privlačnem delovnem vzdušju spodbuja učence k sodelovanju in ustvarja pozitivno naravnanost otrok do učenja. V učno uro vključuje elemente, ki zagotavljajo postopen razvoj vseh glasbenih sposobnosti.

Igra, ki jo spretno vpleta v disciplinirano delo, obogati učni proces s posebno razsežnostjo. V delu z najmlajšimi z navdihom odkriva svet glasbe in jih prikupno privabi vanj.

Alenka pravi: »Obožujem jutra, zgodaj vstajam, telovadim, meditiram, delam na vrtu, pečem, poslušam glasbo, berem, hodim, rada sem sama, z družino in rada se igram z muckom«

Ostali učitelji

Lucija Perko

ravnateljica, poučevanje violine

Akademska glasbenica violinistka, profesorica violine, ravnateljica, pedagoški vodja, učenje violine

Vildana Repše

poučevanje violine

Akademska glasbenica violinistka, profesorica glasbe in soustanoviteljica glasbenega ateljeja Tartini

Vlado Repše

direktor, poučevanje violine

Akademski glasbenik violinist, profesor glasbe, soustanovitelj prve zasebne glasbene šole v Sloveniji – Glasbenega ateljeja Tartini, direktor

Aleksandra Pavlovič

poučevanje klavirja

Akademska glasbenica pianistka, specialistka, profesorica glasbe, korepetitor, učenje klavirja

Monika Šolman

poučevanje violine, poučevanje viole

Akademska gasbenica violinistka, profesorica glasbe, učenje violine, učenje viole

Margareta Malej

poučevanje violine, viole

Akademska glasbenica violistka, profesorica glasbe, učenje violine in viole

Sidika S. Bravničar

poučevanje violine

Akademska glasbenica violinistka, profesorica glasbe, učenje violine

Meira Smailović

poučevanje klavirja

Akademska glasbenica pianistka, specialistka pianistka in profesorica glasbe, učenje klavirja

Maja Azabagić

poučevanje klavirja

Akademska glasbenica pianistka, profesorica glasbe, korepetitor, učenje klavirja

Sanja Repše

poučevanje violončela

Akademska glasbenica violončelistka, specialistka violončelistka, profesorica glasbe, učenje violončela

Maja Fleischman

poučevanje violine

Akademska glasbenica violinistka, profesorica glasbe, učenje violine

Lara Bešić

poučevanje violončela

Akademska glasbenica violončelistka, profesorica violončela

Hana Bitenc

poučevanje klavirja

Akademska glasbenica pianistka, profesorica glasbe, učenje klavirja

Olga Ulokina

skupinski glasbeni pouk, nauk o glasbi

Diplomirana univerzitetna muzikologinja in skladateljica, profesorica glasbe

Samo Perko

direktor

direktor, akademski glasbenik klarinetist, profesor klarineta