Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Kdo smo

Glasbena šola Ljubljana – Glasbeni atelje Tartini je prva zasebna glasbena šola v Sloveniji z več kot 30 letno tradicijo. Naši osnovni dejavnosti sta glasbena vzgoja in izobraževanje otrok ter mladostnikov. Javno veljavne programe izvajajo učitelji z dolgoletnimi izkušnjami, ki jih redno nadgrajujemo s seminarji in kvalitetnimi izobraževanji, kar pa se kaže tudi v odličnih rezultatih, ki jih dosegajo učenci. Učenci tako razvijajo svoje sposobnosti in pridobivajo znanje, izkušnje in navade za aktivno ukvarjanje z glasbo na najvišjem nivoju.

Kljub temu je naše osnovno vodilo še vedno ljubezen do glasbe. Ta pa je lahko dolgotrajna le v primeru dobro postavljenih osnov in trdnih temeljev, na katerih gradimo in nalagamo nova znanja. Glasba je naš način življenja, naš svet, kjer se čas ustavi in je pomemben vsak posameznik. V njem, poleg lepot glasbe, spoznavamo pomembne vrednote, tradicijo in vztrajnost. Z veseljem bomo v naš svet popeljali tudi vas, kjer bomo z majhnimi koraki skupaj prišli do velikih ciljev. Dobrodošli v glasbeno šolo Glasbeni atelje Tartini v Ljubjani.

Uspešnost

Letno se udeležujemo številnih državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer z učenci dosegamo odlične rezultate.

Specializacija

Že več kot 30 let se predano posvečamo vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, področju godal in klavirja.

Vrhunski učitelji

Vsi zaposleni so akademski glasbeniki, v rednem delovnem razmerju, uspešni pedagogi in koncertni glasbeniki.

Strokovni sodelovci

Redno sodelujemo s priznanimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki, organiziramo strokovna srečanja, seminarje in izobraževanja.

Tree

Prednosti glasbene šole Glasbeni atelje Tartini

 • Izvajamo javno veljavne programe – učenci prejmejo spričevalo o končanem razredu ob koncu šolskega leta, javno listino na koncu nižje in višje stopnje;
 • posvečamo se vsakemu posamezniku, zato tudi skupinski pouk poteka v manjših skupinah (do 10 otrok);
 • učence in dijake pripravljamo za nadaljnje izobraževanje na srednji ali univerzitetni stopnji;
 • posvečamo se poglobljenemu razvoju nadarjenih otrok;
 • usposabljamo aktivne ljubitelje glasbe;
 • omogočamo zgodnejši pričetek instrumentalnega pouka;
 • zagotavljamo odlične pogoje za delo v prijetnem ambientu, ki črpa navdih iz baročnih interjerjev;
 • z učinkovitimi in privlačnimi metodami ohranjamo motivacijo in vztrajnost učencev pri učenju;
 • vse učence godalnih instrumentov vključujemo v orkestre (v vseh razredih);
 • ponujamo dodatne vsebine in izkušnje, ki niso zajete v javnih učnih načrtih. Organiziramo studijska snemanja, šolo orkestrske igre, poletno šolo in mojstrske tečaje za učence;
 • učence pripravljamo na državna in mednarodna tekmovanja, kjer dosegajo odlične uvrstitve;
 • dosežene rezultate dela predstavljamo na javnih koncertih v prestižnih koncertnih dvoranah (Velika dvorana Slovenske Filharmonije, Kristalna dvorana Rogaška Slatina, Dvorana v Tartinijevi rojstni hiši, Festivalna dvorana…);
 • organiziramo koncertna gostovanja učencev v drugih slovenskih mestih in v tujini;
 • izpolnjujemo visoke kadrovske standarde, vsi učitelji imamo univerzitetno izobrazbo in ustrezne strokovne nazive;
 • zaposlujemo v redno delovno razmerje, učitelji smo aktivni s koncertno dejavnostjo, z avtorstvom učbenikov in drugih strokovnih gradiv, vključeni smo v delovanje strokovnih organov na ravni mesta in države, sodelujemo v ocenjevalnih komisijah na državnih in mednarodnih tekmovanjih;
 • nudimo poglobljeno mentorsko podporo mlajši generaciji učiteljev (nova generacija naših učiteljev večinoma izhaja iz Glasbenega ateljeja Tartini);
 • usposabljamo se na področjih pedagogike in razvojne psihologije;
 • izvajamo programe dodatnega usposabljanja učiteljev slovenskih glasbenih šol;
 • organiziramo za starše zanimiva predavanja in izdajamo publikacije s strokovnimi odgovori na vprašanja staršev;
 • pripravljamo učbenike za učence in strokovna gradiva za učitelje v sodelovanju z Založbo GATARTINI in s tem prispevamo k odlični podpori tiskanih gradiv za pouk pri nas, v slovenskih glasbenih šolah in v tujini.
Violina in viola

Reference in odmevi

Učenci Glasbenega ateljeja Tartini so doslej prejeli številne nagrade na domačih in tujih tekmovanjih in nastopili v Švici, Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in na Češkem, v Franciji in Bosni in Hercegovini. V okviru tečajev so delali z znamenitimi profesorji iz Moskve, Dunaja, ZDA, Pariza, Mannheima, Rima. Nekateri so se po zaključku šolanja pri naših pedagogih odpravili na študij na Akademijo za glasbo v Ljubljani, Muzičko akademijo v Zagrebu, na Konservatorij v Prago, Moskvo in Visoko šolo za glasbo na Dunaj in Köln, na slovito Julliard school v New Yorku, Meadows School of Music – Southern Methodist University v Dallasu… Po zaključenem študiju so se posamezniki zaposlili v Orkestru Slovenske filharmonije, Simfonikih RTV Slovenija, v SNG Opera in balet v Ljubljani, v Cankarjevem domu, na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in na drugih glasbenih šolah. Številni so za svojo poklicno pot izbrali druga področja, vendar smo nadvse zadovoljni, da so ohranili živ stik z glasbo in da v srcu nosijo lepe spomine na šolanje pri nas.