Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

VPIS v glasbeno šolo 2024/2025 – Glasbeni atelje Tartini

    Spoštovani, prosimo, zaupajte nam vaš veljavni e-naslov, saj boste nanj prejeli kopijo vpisa in račun za plačilo vpisnine.

    Račun za vpisnino boste prejeli na navedeni elektronski naslov oz. po navadni pošti. Prosimo, da ga v določenem roku poravnate z nakazilom na naš bančni račun. Vpis je veljaven in dokončno potrjen na podlagi soglasja in potrditve vodstva šole, s plačilom vpisnine in uspešno zaključenim tekočim šolskim letom.

    Izjavljam, da so podani podatki resnični, da sem seznanjen-a in se strinjam s pogoji poslovanja Glasbenega ateljeja Tartini, objavljenimi na naši spletni strani http://tartini.si/splosni-pogoji in v Publikaciji o šoli.

    Osebne podatke učencev in vaše osebne podatke pridobivamo in obdelujemo na podlagi določila Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in drugih predpisov s področja vzgoje in izobraževanja. Zbrane podatke šola obdeluje za potrebe organizacije in izvajanja pouka, nastopov in drugih šolskih dejavnosti, obveščanja in plačevanja prispevkov staršev. Glasbeni atelje Tartini d.o.o. skrbno varuje podatke, v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) in EU direkcijo – GDPR in jih hrani v fizični in elektronski obliki.

    Kopija vaših odgovorov bo poslana na naslov, ki ste ga navedli.