Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Končertini za violončelo in klavir 1-4

Končertini za violončelo in klavir 1-4

Avtorji: Sanja Repše

22,00€

Naroči

Opis

O ŠTIRIH KONČERTINIH

Razlog za nastanek končertinov je bil preprost – ustvariti enostaven material v obliki sonatnega stavka s specifičnimi metodičnimi cilji. Tovrstno učno gradivo učitelji violončela v praksi pogrešamo. Vsak končertino je posvečen konkretnemu učencu(-ki), ki sem ga (-jo) poučevala. Njihove osebnostne lastnosti so osnova za melodiko in karakter glasbenih idej. Težavnostna stopnja se z zaporedno številko zvišuje.

Vsi končertini so napisani v obliki sonatnega stavka z ekspozicijo, razvojnim delom in reprizo, nekateri imajo tudi kodo. Tonalitete so načrtno izbrane tako, da tudi dominantna lestvica omogoča razvoj specifičnega tehničnega znanja. Druga tema v ekspoziciji je napisana na dominanti, v reprizi pa v toniki. Tako učenec že naučeno drugo temo izvaja enako, le na eni struni nižje. Izjema je Končertino št. 4, saj je repriza v dominantni lestvici, druga tema zveni molovo.

Nekaj pomembnih metodičnih karakteristik:

KONČERTINO št. 1 v C-duru – posvečen Urši

  • dva enostavna prehoda v četrto lego;

KONČERTINO št. 2 v D-duru – posvečen Tjaši

  • veliko prehodov med prvo in četrto lego, pogosto čez prazno struno (z namenom, da se učenci navadijo menjati lege, ob tem pa ohranjati stik z inštrumentom, vendar brez napetosti v roki in prstih);
  • lokovanje in artikulacija: martele, legato, detache, akcent.

KONČERTINO št. 3 v G-duru – posvečen Vitanu

  • veliko različnih načinov menjav leg, kombinirano z menjavo strun;
  • ritmične kombinacije: triole, punktirani ritem;
  • karakter: radostno, mirno, dramatično, pojoče.

KONČERTINO št. 4 v C-duru – posvečen Heleni

  • posebnost v obliki – repriza je v dominantni lestvici, druga tema je v molu;

Sanja Repše

KONČERTINI ZA VIOLONČELO IN KLAVIR 1-4 – Sanja Repše

Vrhunska slovenska violončelistka Sanja Repše izkazuje svojo popolno predanost glasbeni umetnosti kot solistka, komorna glasbenica in profesorica violončela. Po končanem šolanju v Glasbenem ateljeju Tartini v Ljubljani je študirala na Državnem konservatoriju P. I. Čajkovski v Moskvi, kjer je diplomirala leta 2004 v razredu prof. Igorja Gavriša. Specializacijo je opravila najprej na ljubljanski Akademiji za glasbo pri prof. Cirilu Škerjancu, nato na Ecole Normale de Musique A. Cortot v Parizu pri prof. Jeanu Barthu, kjer je pridobila naziv koncertni solist 2008. Leto za tem se je izpopolnjevala še na Scuola di musica Fiesole v Italiji pri profesorici Natalii Gutman.

Sijajna mlada violončelistka z izjemnimi uspehi predaja svoje znanje mladim in najmlajšim violončelistom. Pri pedagoškem delu združuje izjemno umetniško kreativnost, pridobljena znanja in bogate izkušnje v izviren koncept ter ustvarja privlačno in spodbudno vzdušje. Je soavtorica učbenika Prvi koraki za začetnike na violončelu.

Pričujoči Končertini 1-4 za violončelo in klavir, ki osvetljujejo metodične cilje zgodnjega razvojnega procesa, razodevajo izjemno ustvarjalno plat mlade avtorice.

Dr. Špela Lah, dipl. univ. muz.

Naroči

50 GLASBENIH IGER IN PLESOV – Olga Ulokina_Končertini za violončelo in klavir 1-4_Glasbena začetnica 1 – glasbena pripravnica_Glasbena začetnica 2 – glasbena pripravnica_Nauk o glasbi 1 – učbenik za 1. razred_Nauk o glasbi 2 – učbenik za 2. razred_Nauk o glasbi 3 – učbenik za 3. razred_Nauk o glasbi 4 – učbenik za 4. razred_Nauk o glasbi 5 – učbenik za 5. razred_Nauk o glasbi 6 – učbenik za 6. razred_Prvi koraki na violini_Prvi koraki na violončelu_Etude 1 za violino – za 1. razred_Etude 2 za violino – za 2. razred_Etude 3 za violino – za 3. razred_Spominčki – spoznajmo inštrumente_Violinske skladbe Matije Bravničarja_Pisma iz Moskve_Violina