Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Glasbena začetnica 2 – glasbena pripravnica

Glasbena začetnica 2 – glasbena pripravnica

Avtorji: Vildana Repše, Olga Ulokina in Alenka Urbančič

27,00€

Naroči

Opis

Učbenik za predšolsko glasbeno vzgojo – GLASBENA ZAČETNICA 2

Vsebuje učbenik z elementi delovnega zvezka, zgoščenko s posnetkom Albuma za otroke P. I. Čajkovskega ter učne kartice z osnovnimi ritmičnimi vrednostmi. Učno gradivo je razdeljeno v tematske enote, ki vsebujejo otroške in ljudske pesmi ter pesmi domačih in tujih skladateljev, poezijo, didaktične pesmi, vaje in naloge za utrjevanje znanja in ponavljanje ter bogate ilustracije.

Zaključene tematske enote omogočajo postopen razvoj glasbenih sposobnosti, intelekta in ustvarjalnosti ter vodjo k razumevanju in dojemanju glasbenih pojmov, glasbenega jezika in sredstev. Učne vsebine vabijo otroka, da se s številnimi dejavnostmi aktivno in raznoliko vključuje v učni proces.

Naroči

50 GLASBENIH IGER IN PLESOV – Olga Ulokina_Končertini za violončelo in klavir 1-4_Glasbena začetnica 1 – glasbena pripravnica_Glasbena začetnica 2 – glasbena pripravnica_Nauk o glasbi 1 – učbenik za 1. razred_Nauk o glasbi 2 – učbenik za 2. razred_Nauk o glasbi 3 – učbenik za 3. razred_Nauk o glasbi 4 – učbenik za 4. razred_Nauk o glasbi 5 – učbenik za 5. razred_Nauk o glasbi 6 – učbenik za 6. razred_Prvi koraki na violini_Prvi koraki na violončelu_Etude 1 za violino – za 1. razred_Etude 2 za violino – za 2. razred_Etude 3 za violino – za 3. razred_Spominčki – spoznajmo inštrumente_Violinske skladbe Matije Bravničarja_Pisma iz Moskve_Violina