Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

50 GLASBENIH IGER IN PLESOV – Olga Ulokina

50 GLASBENIH IGER IN PLESOV – Olga Ulokina

Avtorji: Olga Ulokina

29,00 €

Naroči

Opis

V zbirki 50 GLASBENIH IGER IN PLESOV avtorica Olga Ulokina ponuja niz glasbenih primerov, ki privabljajo otroka k aktivnemu poslušanju in ob tem ritmičnemu oz. plesnemu gibanju. Gre za izbrane odlomke klasične glasbene literature in avtoričine izjemne glasbene primere, namenjene razvoju glasbenih sposobnosti, razumevanju glasbenega jezika, improvizaciji in sodelovanju v ritmičnem orkestru.

Delo sloni na spoznanjih, da imata glasba in razvoj glasbenih sposobnosti pomemben vpliv na celostni razvoj otroka. Posamezni primeri premočrtno sledijo ciljem, ki jim pri delu z otroki posvečamo posebno pozornost: spodbujanje slušne pozornosti, vzgoja občutka za ritem, razvoj občutka za glasbeno frazo, spoznavanje registrov v glasbi, občutenje dinamičnih razlik … Učitelj sam izvaja glasbene primere na klavirju, s tem neposredno navdihuje otroke, in daje navodila, kako z gibi telesa spremljati gibanja v glasbi. Tako učitelj lahko po potrebi interpretira navodila s posebnimi poudarki in utrjuje sodelovanje otrok s ponovitvami manjših ali večjih delov. Ustvarja odlične pogoje za razumevanje in povezanost med vsemi sodelujočimi.

Področje glasbene umetnosti bistveno bogati emocionalno in estetsko izkušnjo. V objemu dveh umetnostnih zvrsteh, glasbe in giba, otrok ohranja pozornost, hkrati pa se v njem prebuja pristna aktivnost, ki izvira iz naravnih vzgibov. Skladje med ritmično-melodičnimi gibanji v glasbi in gibi telesa poglablja otrokovo doživetje in izostri zaznavanje.

Takšna učna pot ponuja vrtinec občutene radosti, miline, umirjenosti in razigranosti, spoznanj in znanj …

Vildana Repše, urednica

Naroči

50 GLASBENIH IGER IN PLESOV – Olga Ulokina_Končertini za violončelo in klavir 1-4_Glasbena začetnica 1 – glasbena pripravnica_Glasbena začetnica 2 – glasbena pripravnica_Nauk o glasbi 1 – učbenik za 1. razred_Nauk o glasbi 2 – učbenik za 2. razred_Nauk o glasbi 3 – učbenik za 3. razred_Nauk o glasbi 4 – učbenik za 4. razred_Nauk o glasbi 5 – učbenik za 5. razred_Nauk o glasbi 6 – učbenik za 6. razred_Prvi koraki na violini_Prvi koraki na violončelu_Etude 1 za violino – za 1. razred_Etude 2 za violino – za 2. razred_Etude 3 za violino – za 3. razred_Spominčki – spoznajmo inštrumente_Violinske skladbe Matije Bravničarja_Pisma iz Moskve_Violina