Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

SEMINAR ZA UČITELJE NAUKA O GLASBI – Olga Ulokina

GLASBENE IGRE IN PLESI – DINAMIČNA IN UČINKOVITA POT DO ZNANJA

Zaradi velikega zanimanja ponavljamo seminar, ki smo ga izvedli že v februarju 2023. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest!

Spoštovani, vabimo vas na

SEMINAR, NAMENJEN UČITELJEM NAUKA O GLASBI IN ŠTUDENTOM GLASBENE PEDAGOGIKE,

ki bo v petek, 29. septembra 2023, od 9. – 15. ure, v naših prostorih na Smoletovi ulici 16, v Ljubljani.

Tema seminarja: GLASBENE IGRE IN PLESI – DINAMIČNA IN UČINKOVITA POT DO ZNANJA

Seminar je namenjen praktičnemu usposabljanju za delo v programih predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in nauka o glasbi.

Predavateljica Olga Ulokina namenja posebno pozornost dinamiki pouka, ki ustvarja navdih in spodbuja k aktivnemu sodelovanju vse otroke. Ponuja prikaz dela s čudovitimi glasbenimi primeri, ki vabijo otroka k aktivnemu poslušanju nežnih melodij, plesnih ritmov in strumnih koračnic, ob tem pa sledenju glasbi z izbranim sosledjem gibov in plesnih korakov. Predstavila bo sledeče sklope:

  • začetne vaje statičnega tipa in začetne igre z ritmom;
  • igre in plesi v krogu, igre in plesi s svobodno prostorsko razporeditvijo;
  • igre z uporabo otroških glasbenih instrumentov, sodelovanje v ritmičnem orkestru;
  • igre vlog in improvizacija.

Pri predstavitvi dela v razredu bo s svojimi učenci sodelovala Alenka Urbančič.

KOTIZACIJA 120 € vključuje priročnik 50 GLASBENIH IGER IN PLESOV.

Študentje so upravičeni do štipendirane kotizacije. Glasbeni atelje Tartini in Založba GATARTINI sofinancirata 50 € kotizacije, strošek študenta za seminar in priročnik 50 GLASBENIH IGER IN PLESOV je 70€. Potrdilo o šolanju oz. dokazilo, da ste študent-ka prosimo pošljite na e-naslov [email protected].

PLAČILO KOTIZACIJE: Kotizacija se plača ob prijavi z nakazilom na spodnje podatke, v NAMEN PLAČILA obvezno navedite ime in priimek udeleženca, za katerega se kotizacija plačuje. Račun prejmete na e-mail naslov naveden v prijavi po zaključenem dogodku.

Glasbeni atelje Tartini
Smoletova ulica 16
1000 Ljubljana
SKLIC: SI00 24022023
TRR: SI56 0201 1025 5180 048

E-PRIJAVE NA POVEZAVI: https://forms.gle/h2Ld1ViEdpZSK9R57

Organizator seminarja je glasbena šola Glasbeni atelje Tartini v sodelovanju z Založbo GATARTINI.

S potrdilom o udeležbi lahko uveljavljate 1/2  točke za napredovanje v nazive ali plačne razrede.

S prijaznimi pozdravi,

Vildana Repše                                                              Samo Perko, direktor

********************************************************************************************************************************************************************************************************

50 GLASBENIH IGER IN PLESOV

V zbirki glasbenih iger in plesov avtorica Olga Ulokina ponuja niz glasbenih primerov, ki privabljajo otroka k aktivnemu poslušanju in ob tem ritmičnemu oz. plesnemu gibanju. Gre za izbrane odlomke klasične glasbene literature in avtoričine izjemne glasbene primere, namenjene razvoju glasbenih sposobnosti, razumevanju glasbenega jezika, improvizaciji in sodelovanju v ritmičnem orkestru.

Delo sloni na spoznanjih, da imata glasba in razvoj glasbenih sposobnosti pomemben vpliv na celostni razvoj otroka. Posamezni primeri premočrtno sledijo ciljem, ki jim pri delu z otroki posvečamo posebno pozornost: spodbujanje slušne pozornosti, vzgoja občutka za ritem, razvoj občutka za glasbeno frazo, spoznavanje registrov v glasbi, občutenje dinamičnih razlik … Učitelj sam izvaja glasbene primere na klavirju, s tem neposredno navdihuje otroke, in daje navodila, kako z gibi telesa spremljati gibanja v glasbi. Tako učitelj lahko po potrebi interpretira navodila s posebnimi poudarki in utrjuje sodelovanje otrok s ponovitvami manjših ali večjih delov. Ustvarja odlične pogoje za razumevanje in povezanost med vsemi sodelujočimi.

Področje glasbene umetnosti bistveno bogati emocionalno in estetsko izkušnjo. V objemu dveh umetnostnih zvrsteh, glasbe in giba, otrok ohranja pozornost, hkrati pa se v njem prebuja pristna aktivnost, ki izvira iz naravnih vzgibov. Skladje med ritmično-melodičnimi gibanji v glasbi in gibi telesa poglablja otrokovo doživetje in izostri zaznavanje.

Takšna učna pot ponuja vrtinec občutene radosti, miline, umirjenosti in razigranosti, spoznanj in znanj …

Vildana Repše, urednica

Začetek

2023-09-29 09:00:00

Konec

2023-09-29 15:00:00

Naslov

Smoletova ulica 16, Ljubljana

SEMINAR ZA UČITELJE NAUKA O GLASBI – Olga Ulokina