Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

VPIS V GLASBENO ŠOLO – DAN ODPRTIH VRAT – POVZETEK DOGODKA

25 / marec / 2021

VPIS V GLASBENO ŠOLO – DAN ODPRTIH VRAT – POVZETEK DOGODKA

Spoštovani starši,

vabimo k vpisu otrok v glasbeno šolo v javno veljavne programe: predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica za predšolske otroke ter programi za violino, violo, violončelo in klavir.

Z dolgoletnimi izkušnjami in odličnimi rezultati odpiramo svet glasbe z zanimivimi in poučnimi igrami, privlačnimi in učinkovitimi metodami.

DAN ODPRTIH VRAT – POVZETEK DOGODKA
DAN ODPRTIH VRAT V GLASBENEM ATELJEJU TARTINI – RODITELJSKI SESTANEK NA ZOOM APLIKACIJI

V soboto, 17. aprila smo na roditeljskem sestanku, ki je potekal na zoom aplikaciji, iskali odgovore na vprašanja povezana z zaključkom letošnjega in načrtovanjem novega šolskega leta. Sestanek je vodil direktor Samo Perko.

V prvem delu sem predstavila specifične učne razmere in posebnosti pri izvajanju pouka na daljavo ter vrednotenja in ocenjevanja znanja, ki je pred nami. Sledila je predstavitev izobraževalnih programov, prehajanja iz nižje v višjo stopnjo ter vključevanja v nadstandardne nadaljevalne programe.

Specifične učne razmere in temeljno vodilo šole

Ob svetovni pandemiji novega korona virusa se soočamo s poukom na daljavo kot edinim nadomestilom za pouk v živo. Ob tem nas močno omejuje odsotnost neposrednega kontakta z učenci v razredu, odsotnost internih in javnih nastopov, skupinske igre in izpad koncertnih in projektnih dogodkov v avtentičnih okoljih. Zahtevna naloga in vloga učencev, staršev in učiteljev. Odločeni smo, nadomestiti vse, kar se da, čim več tistega, kar manjka, ker ni neposredne komunikacije v razredu. Ne odpovedujemo se ciljem in osredotočeni smo na ohranjanje in pridobivanje temeljnih znanj in veščin. Ko sledimo doseganju predpisanih standardov, se pripravljamo za napredovanje v višji razred in uspešno nadaljnje učenje. Zavedamo se, da je nujno pripeljati otroke in mladostnike do uspešnega zaključka šolskega leta.

Vrednotenje in ocenjevanje

V učnem procesu spremljamo celovit razvoj učenca in vrednotimo vse elemente, pri ocenjevanju pa smo usmerjeni na temeljna znanja. V nastali posebni učni situaciji skrbno opredeljujemo minimalna znanja in zadovoljivo raven znanja in veščin za prehod v višji razred ter zmerno dopuščamo manjši obseg predelane snovi in manj zahtevne učne vsebine.

O UČNIH NAVADAH IN DOSEGANJU STANDARDOV V EPIDEMIOLOŠKIH RAZMERAH TER O POSEBNIH TEŽAVAH, POVEZANIH Z UČENJEM NA DALJAVO ( dr. Katarina Kompan Erzar)

Naša gostja dr. Katarina Kompan Erzar, psihologinja, univerzitetna profesorica za zakonsko in družinsko terapijo in dolgoletna svetovalka za učitelje in starše, je v drugem delu spregovorila o učnih navadah in doseganju standardov v epidemioloških razmerah ter o posebnih težavah, povezanih z učenjem na daljavo. Poudarila je: v kriznih razmerah se jasno loči zunanjo od notranje motivacije, zunanja motivacija upade, notranja se poveča. Razkrije se globlja čustvena vrednost in pomen odnosov otrok starši in otrok učitelj – preizkus za odnose. Krizna situacija zahteva krizne intervencije: preveriti čustva, misli, doživljanje situacije, sprejemanje sprememb in preoblikovanje rutine ter spremljanje, dokler se ne izoblikuje nov način spoprijemanja s stisko in integrira izkušnjo krize. Pomemben je stik otrok in mladostnikov s starši in učitelji. Starši so nosilci regulacije negotovosti, tesnobe in ohranjanje občutka varnosti in „normalnosti“.

7 ključnih

  1. spanje (nujno, da možgani utrdijo, kar so se naučili in si opomorejo od izkušenj celega dneva)
  2. fokus (zahtevno miselno delo, osredotočenost na nalogo, izzivi, ustvarjanje globokih povezav v možganih)
  3. prosti tek (ko nismo fokusirani, možgani nimajo nekega cilja, so sproščeni, sanjarijo, čas za regeneracijo)
  4. stik, povezanost (ko smo v čustvenem stiku z drugimi ljudmi, prijatelji, socialno mrežo, vzajemni odnosi!)
  5. igra (ko si dovolimo biti spontani in kreativni, pridobimo nove izkušnje, ustvarimo nove povezave v možganih)
  6. fizična aktivnost (gibanje, ko se telo ogreje, utrudi (po možnosti na prostem!), možgane okrepi na več področjih)
  7. stik s seboj (tiha notranja refleksija, osredotočenost na občutja, slike, misli, ki se nam prebujajo; omogoča integracijo izkušenj)

Vplivi epidemije

Negativni: negotovost, spremembe v odnosih, povečan pritisk, občutek prikrajšanosti, manjši uspehi, naveličanost in izguba zanimanja ter vztrajnosti, konflikti.

Pozitivni: zavedanje pomena odnosov za mentalno in fizično zdravje, razvoj in učenje; odkrivanje, kaj je res pomembno za kvalitetno učenje; bolj jasno zavedanje, kaj je za otroka pomembno, kdo otrok je, edinstvena priložnost videti otroka med poukom; razmejitev med vizijo staršev in dejanskostjo otroka.

Kaj je naš cilj po epidemiji?

Omogočiti otrokom in mladostnikom, da se znova „nahranijo“ z energijo medosebnih stikov in skupnega muziciranja, postopno preidejo na običajen ritem zahtevnosti, da dokončajo šolanje, obnovijo pripadnost drug drugemu in glasbi, odkrijejo nov izziv v inštrumentu in se počasi spet prepoznajo v glasbenem ustvarjanju in raziskovanju.

Zahvaljujem se dr. Katarini Erzar za dragoceno sodelovanje.

Vildana Repše, ravnateljica

INDIVIDUALNA INFORMATIVNA SREČANJA

Rezervirajte termin za individualna informativna srečanja po dogovoru na 01 28 00 871 ali 031 739 294.

Vabimo vas, da si prenesete tudi publikacijo, ki smo jo pripravili za starše in ponuja številne odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se staršem porajajo ob vpisu otrok v glasbeno šolo. Publikacijo si lahko ogledate in prenesete TUKAJ.

Vodnik za starše