Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

prof. VILDANA REPŠE – predavateljica na Mednarodni ESTA konferenci godalnih pedagogov

12 / maj / 2022

prof. VILDANA REPŠE – predavateljica na Mednarodni ESTA konferenci godalnih pedagogov

Na mednarodnem strokovnem kongresu godalnih pedagogov ESTA (Kunst – Universität Graz, Kleiner Saal, 14.4.2022), je s svojim predavanjem navdušila naša priznana profesorica Vildana Repše.

Tema: USTREZEN IZBOR ETUD ZA OPTIMALEN RAZVOJ UČENCA.


Zapisala je kratek povzetek predavanja:

Danes je za dosego univerzitetne izobrazbe violinista konkurenca v nadarjenosti, znanju in pridobljeni veščini igranja na violino neizprosna. Od vrhunskega violinista se pričakujeta izostrena preciznost in skoraj magična moč na odru. Občinstvo je vedno bolj zahtevno, saj z izkušnjami na koncertih in s sodobno tehnologijo postajamo vedno bolj seznanjeni z najvišjimi umetniškimi dosežki.

In čeprav se od umetnikov pričakujejo skrajne meje v osupljivo hitrih tempih, v ekstremnih kontrastih, večjih efektih, šele osebna umetniška dimenzija, tenkočutna izraznost in zanesljiva igra vzbudijo navdušujoče, pristno občudovanje poslušalcev.
Pa vendar – danes so poti poučevanja in učenja učinkovitejše, sposobnosti učencev znamo bolje prepoznavati in razvijati, učenje samo je dostopnejše, učna gradiva tudi.

Skladno s stopnjo znanja in veščin, igranje violine omogoča dejavno, aktivno življenje s tem instrumentom v poklicnem življenju ali v ljubiteljskih dejavnostih. Torej, naše delo bi lahko bilo vedno uspešno, saj vedno ostaja lepa perspektiva za vsakega študenta.
Razen, če imamo pred seboj izjemno nadarjenega učenca in sami prispevamo k njegovi izgubi sanj.

Za uspešno vodenje učenca moramo predvsem razumeti otroke kot enakovredne, torej: pristopamo različno, saj gre za otroke z različnimi osebnostnimi lastnostmi in situacijami, v katerih živijo in se učijo. Vsem otrokom dajemo enaka, dosledna navodila o vseh vidikih igranja violine in vse otroke vodimo po isti poti, vendar v različni hitrosti. Smo iskreni, naklonjeni, spodbudni in razumevajoči ter budno spremljamo razvoj, glasbeni in splošni. Smo zahtevni, a z jasnimi navodili in strukturiranimi nalogami. Odgovorno načrtujemo splošne in operativne cilje in v skladu s tem izbiramo ustrezno učno gradivo. Pristno sodelujemo s starši.

Lastnosti kakovostnih učnih gradiv sledijo temeljnim didaktičnim načelom: so skladna s sodobnimi strokovnimi spoznanji, so metodično-didaktično ustrezna in so primerna razvojni stopnji in starosti učencev. Nazorno predstavijo vsebine in imajo preprosto, jasno strukturo. S postopnimi koraki vodijo k razumevanju učnih vsebin, s pretanjeno izbiro glasbenih primerov poskrbijo za umetniško komponento, ki opravi najtehtnejšo motivacijsko vlogo. Kakovostna učna gradiva so pregledno in estetsko oblikovana. Ne slonijo na temeljih moderne „prijazne šole“, kjer se uvajajo zabavne vsebine in lažje dosegljivi žanri, ki zadovoljujejo površinske potrebe otrok, in se nehote razvije odmik od klasične glasbe … So partner učencu in učitelju, vzbujajo zanimanje za učenje, učenca motivirajo, vabijo k angažirani rabi, so vez med učencem in učiteljem.

Raba učnega gradiva kaže na pomanjkljivo kulturo uporabe tiskanih gradiv. V prodajalnah in na spletu imamo dostopna številna učna gradiva mnogih avtorjev in založb, vendar je potrebna učiteljeva pozornost, da so skladna s postopnim razvojem in učnimi načrti.
V naših učilnicah se prepogosto uporabljajo fotokopirana gradiva, včasih celo brez navedb avtorjev, celo brez naziva skladb. In čeprav lahko dobimo informacije tudi iz drugih virov, učbenik ostaja pedagoško legitimen, »prva šolska knjiga« in ni tekmeca, ki bi na poti do znanja nadomestil učencu najboljšega prijatelja v tiskani podobi.

Izhodišča za ustrezno izbiro etud na prvem mestu narekujejo, da naj učitelji izhajamo iz otroka, iz temeljite presoje njegovega standarda znanja, razvojnega potenciala (splošnih, glasbenih, učnih sposobnosti) in interesov. Nato sledimo ciljem učnega načrta, predpisanim operativnim ciljem in vsebinam ter predpisanim standardi znanja, po novem tudi minimalnim standardom znanja. Vodimo razvojni proces posameznih nalog, se osredotočimo na konkretne posamezne teme, podpiramo postopen razvoj in skrbimo za kontinuiran razvoj posameznih vidikov violinske igre. Izbiramo etude, ki nosijo v sebi umetniško vrednost, v katerih glasbeni izraz zajema široko paleto izraznih elementov, od cantilene do živahnih melodičnih gibanj, od umirjene ritmične strukture do plesnih ritmov.

Tako lahko otrok ob učiteljevi pomoči s primernimi etudami odkriva izraznost v glasbeni umetnosti, na ravni otroka umetniško raste in hkrati razvija veščine instrumentalne igre.

Temeljno vodilo je doslednost, temeljni cilji se ne spreminjajo, ostanejo vedno naša prva naloga, jih ne izključujemo, so vodilni: aktivni, neodvisni gibi prstov za artikulacijo v levi roki, vodenje loka z vso dolžino, kontrola hitrosti vodenja loka, kontakt žime s struno, vzporedna poteza loka s kobilico. Torej, lep, zveneč ton. Vse skupaj brez pretirane, odvečne mišične aktivnosti – polna ekonomija gibov.

Za nadarjene otroke velja vse enako, le tempo je veliko hitrejši – za učitelja in učenca, obseg učne snovi mnogo večji, snov bolj zahtevna, delo doma izrazito obsežnejše, zato je učenje hitrejše in vodi k izpolnitvi sanj…

Predstavitev pouka v razredu, v drugem delu predavanja: artikulacija, legato, détaché, martélé, staccato, ricochet, akordi …
Učenki, ki sta se na predavanju predstavili: Andreja Kmet in Neža Rikke Rutar, korepetitor prof. Robert Püsh.
Program: F. Kreutzer: etude 10., 16., 4.; F. Mazas: etuda 9; J. B. Pergolesi: Aria, F. Schubert: Čebelica, Ch. Beriot: Baletna scena, J. Ch. Bach: Žaloba.
Predstavitev gradiva: Zbirka etud za violino in violo 1-6, avtoric Vildane Repše in Maje Fleischman (Založba GATARTINI)