Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Izkoristite BON21 za izobraževanje v naši glasbeni šoli

28 / julij / 2021

Izkoristite BON21 za izobraževanje v naši glasbeni šoli

Obveščamo vas, da se novi BON21 (100€ za odrasle in 50€ za mladoletne) lahko koristi tudi za plačilo storitve s področja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, zato jih lahko izkoristite tudi za plačilo mesečnega prispevka za izobraževanje v naši glasbeni šoli.

Splošne informacije o unovčitvi BONA 2021

 • Do bona je upravičena oseba s stalnim prebivališčem v RS na dan 30 .6. 2021.
 • Odrasla oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let, je upravičena do bona v višini 100 €, mladoletna oseba (rojena po letu 2003) pa je upravičena do bona v višini 50 € .
 • Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer je mogoče tudi spremljati stanje svojega bona.
 • Novi BON21 se lahko unovči tudi za izobraževanje na področju kulture in umetnosti, kamor sodi tudi glavna dejavnost naše šole.
 • Boni se lahko unovčujejo v poljubnih zneskih, predlagamo, da se unovčijo v celoti za plačilo mesečnega prispevka za izobraževanje ob pričetku šolskega leta.
 • Bone je možno unovčiti od 16. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Če upravičenec bona ne izkoristi do 31. 12. 2021, bon zapade in ga ne more unovčiti kasneje.
 • Bon za mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oz. zakoniti skrbniki ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik).
 • Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč.
 • Bon je mogoče prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon že delno koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče prenesti. Še več informacij lahko najdete na naslednji povezavi tukaj.


Kako unovčiti BON21 v naši glasbeni šoli?


Prosimo vas, da predhodno izpolnite obrazce, ki jih najdete na spodnjih povezavah (Potrditev unovčitve bona, Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona, Izjava o prenosu bona) in jih predložite v tajništvu šole.
S seboj obvezno imejte tudi identifikacijsko sredstvo za vse koristnike bona (osebna izkaznica ali potni list).

 • Prav tako nam ustrezno dokumentacijo in kopijo osebnih dokumentov lahko pošljete tudi na mail [email protected] .
 • Bona se ne da koristiti za plačilo vpisnine v glasbeno šolo.
  Potrditev unovčitve bona
  Za hitrejši postopek obvezno prinesite oz. nam posredujte predhodno izpolnjen obrazec, ki ga najdete na spodnji povezavi. Priložite tudi osebne dokumente vseh, ki bodo koristili bon pri nas.
  OBRAZEC NAJDETE NA POVEZAVI: Potrditev unovčitve bona =>

Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona
Če bo bon od otroka koristil nekdo, ki ni skrbnik otroka, prinesite izpolnjeno spodnjo izjavo, da se skrbnik otroka strinja s koriščenjem bona.
OBRAZEC NAJDETE NA POVEZAVI: Pooblastilo tretji osebi za unovčitev bona =>

Izjava o prenosu bona (npr. babica podari bon vnuku) V primeru koriščenja bona družinskega člana priložite izpolnjeno izjavo na spodnji povezavi. Koriščenje takega bona je možno 1x v celoti. Delno koriščenje ni možno.
OBRAZEC NAJDETE NA POVEZAVI: Izjava o prenosu bona =>