Zaposleni

Delo na šoli vodi, koordinira in izvaja dvaindvajset strokovnjakov, od tega 18 učiteljev in štirje sodelavci s področja administrativno organizacijskega vodenja, finančnega svetovanja in vodenja, pravnega svetovanja ter računalniškega oblikovanja in servisiranja. Za vzdrževanje objekta in domačnost v prostorih vzorno skrbi servisna služba.

Delovanje šole in zamisel o njeni pravi podobi sta v veliki meri odvisna od razumevanja med zaposlenimi in vodstvom šole. Koncept je dobro zastavljen, strokovno utemeljen in povsem jasen, uresničujemo pa ga s pristnim medsebojnim sodelovanjem, oziroma z usklajevanjem in iskanjem boljših rešitev v profesionalni in kolegialni komunikaciji.