Seminarji

Skrb šole ni namenjena samo izobraževanju učencev, strokovno znanje lahko temeljito nadgrajujejo tudi pedagogi.

Sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev pri nas delno zapolnjuje vrzeli, ki so nastajale in še nastajajo ob pomanjkljivem izobraževanju pedagoških kadrov v času študija, kar se nanaša predvsem na nesistematično pridobivanje znanj in veščin s področja predmetne metodike.

Seminarji imajo izjemno pozitiven učinek tudi na učiteljevo motiviranost, ki se spontano poraja ob strokovnih srečanjih in profesionalni komunikaciji in so pomemben vir novih znanj in izkušenj.

Zadovoljni smo, da imamo priložnost iz tega vira črpati in ga tudi napajati in sooblikovati.

NAPOVEDUJEMO: Seminar za učitelje predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in nauka o glasbi, 6. april 2019