Programi za odrasle

v naši sredini se vedno bolj glasno govori o glasbenem izobraževanju odraslih, oziroma o željah po ljubiteljskem muziciranju ob strokovnem mentorstvu, na to pa nas pogosto opominja(te)jo starši, nekdanji učenci in dijaki. Pripravili smo polletne programe, ki obsegajo 24 pedagoških ur. Ponujamo vam tri programske koncepte - module, ki smo jih opredelili glede na cilje, trajanje in obseg, vsebine – predmetna področja, oblike dela in zasedbo. Programe izvajamo od novembra do maja, vpisujemo v oktobru.

1. modul: Glasba skozi čas
• predmetna področja: zgodovina glasbe, stil v glasbi, znameniti glasbeniki, glasbena dela, glasbene prireditve, študijske ekskurzije
• ciljna skupina: posamezniki ali skupine, ki želijo bolje spoznati glasbeno umetnost 

2. modul: Usposabljanje instrumentalistov ljubiteljev – godala in klavir
• predmetna področja: izbrana dela glasbene literature na primerni težavnostni stopnji, izbrana dela različnih slogovnih obdobij in žanrov – glede na predznanje in želje udeleženca
• ciljna skupina: posamezniki, ki želijo osvežiti nekoč pridobljena znanja v glasbenih šolah in jih nadgraditi ali pridobiti osnove instrumentalne igre 

3. modul: Skupinsko muziciranje
• predmetna področja: izbrana dela glasbene literature na primerni težavnostni stopnji, izbrana dela različnih slogovnih obdobij in žanrov – glede na predznanja in želje udeležencev
• ciljna skupina: posamezniki ali skupine, ki želijo osvežiti nekoč pridobljena znanja v glasbenih šolah in jih nadgraditi ter muzicirati v izbranih zasedbah ( klavirski trio, godalni kvartet, godalni orkester)

Nazaj