Predšolska glasbena vzgoja

Posebno pozornost posvečamo vzgoji predšolskih otrok. Razkrivamo svet glasbil in koncertnih dvoran, z učinkovitimi metodami in zabavnimi igrami spodbujamo k veselju do petja in ustvarjamo okolje za spontano razumevanje glasbenih pojmov.

Trajanje: 1 leto
Predmet: predšolska glasbena vzgoja
Obseg pouka: 1 x tedensko 45 min
Učitelj: Alenka Urbančič
Dejavnosti in predmetne vsebine:

 • petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi
 • igranje na mala ritmična glasbila
 • spoznavanje glasbenih instrumentov
 • poslušanje izbranih del glasbene literature
 • spoznavanje zanimivosti iz življenja skladateljev
 • didaktične igre
 • likovno izražanje glasbenega sveta
 • poezija in glasba
 • delo z učbenikom
 • obiskovanje koncertnih dogodkov
 • obisk operne in baletne hiše
 • obisk v goslarski delavnici mojstra Demšarja
 • petje v pevskem zboru
 • predstavitve za starše

Oblika pouka: skupinski pouk - 8 do 10 otrok
Ciljna skupina: predšolski otroci
Cilji:

 • otrokovo doživljanje in izražanje z glasbo
 • prepoznavanje in razvoj sposobnosti

Pogoji za vpis: razpoložljiva prosta mesta 

Nazaj