Nadstandardni nadaljevalni program

Program ni javno veljaven, je pa primerljiv s standardi znanja, ki so predpisani za opravljane mature iz predmeta glasba

Trajanje: 4 leta
Predmeti:

 • klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas
 • solfeggio, teorija glasbe, harmonija in oblikoslovje
 •  komorna igra, orkester, pevski zbor

Obseg pouka:

 • izbrani inštrument 2 x 45 min
 • strokovni predmeti integrirano 1 x 60 min
 • orkester, komorna igra in zbor projektno

Oblike pouka:

 • izbrani inštrument - individualno
 • spremni strokovni predmeti - v skupinah od 8 do 11 učencev.

Ciljna skupina:

 • učenci, ki jim glasbene dejavnosti nudijo največje možnosti za uspeh v poklicu - profesionalna usmerjenost
 • učenci, ki imajo izrazite glasbene sposobnosti in so sposobni prispevati k razvoju svojega glasbenega potenciala z intuitivnim in analitičnim pristopom, spontano in študijsko
 • učenci, ki kažejo visoko stopnjo interesa
 • učenci, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo v času izbire študijske smeri lahko izbirali glasbo na podlagi talenta, pridobljenih znanj in veščin
 • učenci, katerih predznanje zagotavlja ustrezno osnovo za nadaljnji razvoj na stopnji srednješolskega glasbenega izobraževanja
 • učenci, za katere je verjetno, da bodo poklic glasbenika opravljali z ljubeznijo, z glasbeno dejavnostjo navduševali in bogatili svoje in življenja drugih in se s tem lahko tudi preživljali

Cilji:

 • vsi vidiki glasbenega razvoja: umetniških in kreativnih sposobnosti, tehnike instrumentalne igre, tonske izraznosti, razvoj virtuozne igre, pridobivanje splošnih glasbenih znanj in razvoj odrske trdnosti
 • priprava na študij glasbe
 • stremljenje k doseganju standardov na višji ravni.

Posebnosti:

 • program pripravnice, za učence, ki še ne izpolnjujejo vseh pogojev za profesionalno usmeritev (starost, predznanje…)
 • možnost prestopa v program za odrasle

Pogoji za vpis:

 • končan program osnovnega glasbenega izobraževanja
 • izrazit interes učenca za nadaljnji razvoj
 • priporočilno mnenje razširjene izpitne komisije
 • razpoložljiva prosta mesta.
Nazaj

Kristalna dvorana Grand hotela Rogaška Slatina

Festivalna dvorana Ljubljana

Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine