Godala in klavir

Naše poslanstvo nam narekuje, da vsakemu otroku odmerimo toliko, kolikor zahteva narava njegovega daru. Zato vsebino in obseg obstoječih programov prilagajamo otrokom v skladu s stopnjo njihovega interesa in njihove kombinacije sposobnosti. Posebno poudarjen je razvoj glasbenega intelekta, glasbene senzibilnosti, komunikacijskih relacij, individualne interpretacije in kreativnosti ter napredovanja v hitrosti učenja novega. 

Trajanje: 2, 6 ali 8 let
Predmeti:

 • klavir, violina, viola, violončelo ali kontrabas
 • nauk o glasbi, solfeggio
 • komorna igra
 • orkester
 • pevski zbor

Obseg pouka:

 • izbrani instrument: 1 x 60 ali 2 x 45 min
 • nauk o glasbi, solfeggio: 2 x 30 min. ali 1x 60 min.
 • komorna igra
 • orkester
 • pevski zbor

Oblika pouka: 

 • instrument individualno
 • nauk o glasbi, solfeggio - v skupinah 8 do 10 otrok

Ciljna skupina:

 • otroci, ki kažejo interes za aktivno ukvarjanje z glasbo
 • učenci, ki se zanimajo za nadaljevanje izobraževanje
 • učenci, ki v učnem procesu najdejo dovolj veselja in v rezultatih svojega dela vidijo možnost za samopotrditev

 Cilji:

 • razvoj glasbenih sposobnosti in umetniške senzibilnosti
 • spoznavanje glasbene umetnosti, jezika in sredstev
 • spoznavanje instrumenta in razvoj instrumentalne igre
 • razumevanje glasbene teorije

Pogoji za vpis:

 • razpoložljiva prosta mesta
 • interes otroka
Nazaj

Mestna hiša Ljubljana, Rdeča dvorana

Festivalna dvorana Ljubljana

Sarajevo, Festival "Muzika na žici"

Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine