Glasbena začetnica

Lani je v dveh delih izšla prenovljena GLASBENA ZAČETNICA za predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico avtoric Vildane Repše, Olge Ulokina in Alenke Urbančič.

 

Glasbena začetnica 1

obsega 64 strani učbenika z elementi delovnega zvezka in zgoščenko s posnetkom Živalskega karnevala C. Saint Saënsa. Bogato ilustrirane učne vsebine so razdeljene v tematske enote, ki združujejo preproste otroške pesmi, izbrano poezijo za otroke ter vaje in naloge, ki podpirajo razvoj glasbenih in ustvarjalnih sposobnosti. Gradivo ponuja otrokom raznovrstna in zanimiva srečanja z glasbo ter razkriva svet glasbil in spodbuja veselje do petja in igranja.

Zaporedje vsebin omogoča postopno spoznavanje glasbenega jezika in sredstev, osvajanje novih pojmov, znanj in navad ter vabi otroka k aktivnemu vključevanju v glasbene dejavnosti.

Glasbena začetnica 2

GLASBENA ZAČETNICA 2
vsebuje učbenik z elementi delovnega zvezka, zgoščenko s posnetkom Albuma za otroke P. I. Čajkovskega ter učne kartice z osnovnimi ritmičnimi vrednostmi. Učno gradivo je razdeljeno v tematske enote, ki vsebujejo otroške in ljudske pesmi ter pesmi domačih in tujih skladateljev, poezijo, didaktične pesmi, vaje in naloge za utrjevanje znanja in ponavljanje ter bogate ilustracije.

Zaključene tematske enote omogočajo postopen razvoj glasbenih sposobnosti, intelekta in ustvarjalnosti ter vodjo k razumevanju in dojemanju glasbenih pojmov, glasbenega jezika in sredstev. Učne vsebine vabijo otroka, da se s številnimi dejavnostmi aktivno in raznoliko vključuje v učni proces.

Glasbena začetnica 2 je odlična podpora pripravi otroka na glasbeno opismenjevanje in začetek učenja igranja na instrument.