Podatki o šoli

Ime: Glasbeni atelje Tartini, zasebna glasbena šola d.o.o.
Sedež: Smoletova 16, 1000 Ljubljana
Ustanovitelja: Vildana in Vlado Repše
Status: zasebna glasbena šola
Naslov: Smoletova 16, Ljubljana
Telefon: + 386 1 28 00 871
Fax: + 386 1 28 00 872
E - mail - glasbeni.atelje@tartini.si
Spletna stran: www.tartini.si

Dejavnosti

Osnovni dejavnosti sta glasbena vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov. Ob tem so se razvile druge, spremne dejavnosti: izobraževanje učiteljev, organizacija mojstrskih tečajev ter poletnih šol, koncertna dejavnost in založništvo.

Organi upravljanja in strokovni organi šole

   
Direktor: Vlado Repše
Ravnateljica,  pedagoški vodja: Vildana Repše
Učiteljski zbor  
Strokovni aktiv za godala, vodja: Margareta Malej
Strokovni aktiv za klavir, vodja:

Maja Azabagić

Strokovni aktiv za predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in nauk o glasbi, vodja: Alenka Urbančič
Poslovna sekretarka: Željka Pilipović Buinjac
Računovodkinja: Irena Premk