Nauk o glasbi 3

- učbenik za 3. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše

Gradivo v celoti podpira doseganje standardov znanja, predpisanih v učnem načrtu. Obsega 96 strani učbenika z elementi delovnega zvezka ter učne kartice z ritmičnimi vzorci in tetrakordi. Učne vsebine so razdeljene v tematske enote, ki zajemajo primere iz glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze glasbenih pojmov, vaje in naloge ter ilustracije.

Pri ustvarjanju učbenika so avtorice sledile temeljnim kriterijem kakovosti učbenika, ki se kažejo v sistematičnosti, postopnosti in nazornosti in ob tem vestno sledijo tudi zahtevam estetike in vizualnega reda.

Učbenik je odlična podpora instrumentalnemu pouku - razumevanju teoretičnih zakonitosti, dojemanju melodično-ritmičnih in harmoničnih relacij v glasbi ter dragocen uvod v poznavanje glasbene zgodovine in oblikoslovja.