Cilji in naloge

Cilj glasbenega šolstva je oblikovanje profesionalnih glasbenih strokovnjakov različnih profilov in nenehno dviganje kulturne ravni in umetniške senzibilnosti vseh otrok. Tem naj bi glasba postala stalna življenjska potreba na čim višji kakovostni ravni, ne glede na ožjo stroko, ki jo bodo izbrali za poklic. Zdi se, da je skrbno voden razvoj kreativnega intelekta in glasbene senzibilnosti v današnjih časih še posebej potreben. Blaži negativne vplive potrošniške glasbene industrije na vrednotenje ne le umetnosti, ampak tudi življenjskih nazorov.

Pred mladimi, ki se odločajo za profesionalno usmeritev stojijo izjemne, vedno večje in bolj profesionalne zahteve strokovne javnosti, poslušalcev in obiskovalcev koncertov. Potrebno je zagotavljati razvoj sposobnosti, veščin in navad, uriti marljivost in odgovornost, vztrajnost in vzdržljivost, natančnost in samokritičnost. In ob vsem tem uživati v glasbi… Usmerjanje v poklic glasbenika je zelo odgovorno, zato moramo učitelji biti prepričani, da glasbene dejavnosti učencu dajejo večjo možnost za uspeh v poklicu in življenju kot druge. Prepoznati moramo izrazite glasbene sposobnosti, visoko stopnjo interesa, sposobnost za razvoj glasbenega potenciala z intuitivnim in analitičnim pristopom, spontano in študijsko... In ne nazadnje, ugotoviti moramo veliko verjetnost, da bodo poklic glasbenika opravljali z ljubeznijo, z glasbeno dejavnostjo navduševali in bogatili svoje in življenja drugih in se s tem lahko tudi preživljali.

Danes se na vsakem koraku srečujemo z glasbo najrazličnejših zvrsti in kakovosti. Vpliv glasbe na človeka in okolje je večji, kot si lahko sploh predstavljamo. Poglavitna vprašanja in cilji dobre glasbene vzgoje in šolstva so, kako približati glasbene vrednote čim širšemu krogu ljudi, ločiti dobro glasbo od slabe in kako vzgojiti generacijo dobrih glasbenikov.