Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Vizija in poslanstvo

Vizija

 • temelji na sprotnem spremljanju aktualnih dosežkov stroke in pedagoških ved
 • izhaja iz poznavanja potreb in možnosti našega okolja
 • služi zadovoljevanju duhovnih potreb in potreb po razvoju pravega znanja
 • je osrednje gibalo vseh naših dejavnosti
 • je sistem vrednot in načel, po katerih uresničujemo naše poslanstvo
 • je pot k odličnosti
   

Poslanstvo

 • Ponujati otrokom in mladostnikom priložnost za celovit razvoj z ohranjanjem in razvijanjem ljubezni do glasbe in umetnosti nasploh.
 • Nenehno dvigati kulturno raven vsakega učenca in dijaka in negovati potrebo po stalnem stiku z glasbo na čim višji ravni, neodvisno od ožje stroke, ki jo bodo izbrali za poklic, vzgajati in izobraževati bodoče profesionalne glasbenike.
 • Skrbno vodenje razvoja kreativnega intelekta in glasbene senzibilnosti je v današnjih časih še posebej potrebno. Blaži negativne vplive potrošniške glasbene industrije in vpliva na oblikovanje življenjskih nazorov s tem pa tudi na zadovoljevanje skupnega dobra v ožji in širši družbeni skupnosti.