Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Seminar za učitelje violine in viole

Šola za učitelje

Ponovno odpiramo vrata  ŠOLE ZA UČITELJE , v kateri ponujamo programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev violine in viole. Letos bomo izvajali program za dve skupini: za eno skupino na začetni ravni in za drugo skupino na nadaljevalni, zaključni  ravni, ki je začetni program že uspešno opravila.

KOMPETENCE, KI JIH PROGRAM RAZVIJA

Splošne:

 • poznavanje, razumevanje in upoštevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev v skladu s sodobnimi dognanji stroke ter kulturo družinskega življenja v sodobnem času;
 • usposabljanje učencev za učinkovito izbiranje in rabo učnih strategij ter za učinkovito samostojno učenje;
 • sposobnost  jasne artikulacije učne ure: skladna razporeditev na posamezne korake in tempo dela;
 • poznavanje dobrih praks za motiviranje učencev;
 • usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij;
 • sposobnost refleksije o lastnem pedagoškem delu;

Specialno-didaktične:

 • poglobljeno razumevanje vsebin predmeta;
 • poznavanje specialne didaktike – postopkov, ki se nanašajo na poučevanje posameznih vidikov violinske igre;
 • ustrezno in učinkovito usklajevanje izbire učnega gradiva z učnimi cilji;
 • usklajeno letno in mesečno načrtovanje pouka, ki omogoča pregledno vodenje učenca k doseganju predpisanih standardov znanja; primerna časovna opredelitev v načrtovanju in realizaciji;
 • poznavanje bogatega izbora učnih vsebin – učnega gradiva;
 • povezovanje učnih aktivnosti v skladno celoto;
 • nazorna in natančna razlaga  učencu;
 • jasno utemeljeno in redno poročanje staršem o učnem procesu;
 • temeljito povezovanje violinske igre z osnovami teorije glasbe, solfeggia, oblikoslovja in harmonije;
 • poznavanje virov in učnih sredstev za usposabljanje učiteljev.

Več informacij in prijava:

1. del: Začetni program

2. del: Nadaljevalni program