Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Programi za otroke in mladostnike

Predšolska glasbena vzgoja

Trajanje: 1 leto
Predmet: predšolska glasbena vzgoja
Obseg pouka: 1 x tedensko 45 min
Učitelji: Alenka Urbančič
Dejavnosti in predmetne vsebine:
      • petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi
      • igranje na mala ritmična glasbila
      • spoznavanje glasbenih instrumentov
      • poslušanje izbranih del glasbene literature
      • spoznavanje zanimivosti iz življenja skladateljev
      • didaktične igre
      • likovno izražanje glasbenega sveta
      • poezija in glasba
      • delo z učnimi listi
      • obiskovanje koncertnih dogodkov
      • obisk operne in baletne hiše
      • obisk v goslarski delavnici mojstra Demšarja
      • petje v pevskem zboru
      • predstavitve za starše
Oblika pouka: skupinski pouk - v skupinah od 8 do 10 otrok
Ciljna skupina: predšolski otroci, ki kažejo interes za glasbene dejavnosti
Cilji:
      • otrokovo doživljanje in izražanje z glasbo
      • prepoznavanje otrokovih sposobnosti in usmerjanje razvoja le teh
      • otrokovo prepoznavanje lastnih interesov za ukvarjanje z glasbo
Pogoji za vpis: razpoložljiva prosta mesta