Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Programi za otroke in mladostnike

Nadstandardni nadaljevalni program na ravni srednjega strokovnega izobraževanja

Trajanje: 4 leta
Predmeti:
     • izbrani instrument: klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas;
     • spremni strokovni predmeti: komorna igra, orkester, pevski zbor;
     • spremni strokovni predmeti integrirano: solfeggio, teorija glasbe, harmonija in oblikoslovje.
Obseg pouka:
     • izbrani instrument (2 x 45 min);
     • spremni strokovni predmeti integrirano (1 x 45 min);
     • orkester;
     • pevski zbor tedenska obveznost je strnjena v terminske sklope v skladu s semestrskim planom.
Oblike pouka: izbrani instrument - individualno;
spremni strokovni predmeti - v skupinah od 8 do 11 učencev.
Ciljna skupina:
     • učenci, ki jim glasbene dejavnosti nudijo največje možnosti za uspeh v poklicu - profesionalna usmerjenost;
     • učenci, ki imajo izrazite glasbene sposobnosti in so sposobni prispevati k razvoju svojega glasbenega potenciala z intuitivnim in analitičnim pristopom, spontano in študijsko;
     • učenci, ki kažejo visoko stopnjo interesa;
     • učenci, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo v času izbire študijske smeri lahko izbirali glasbo na podlagi talenta, pridobljenih znanj in veščin;
     • učenci, katerih predznanje zagotavlja ustrezno osnovo za nadaljnji razvoj na stopnji srednješolskega glasbenega izobraževanja;
     • učenci, za katere je verjetno, da bodo poklic glasbenika opravljali z ljubeznijo, z glasbeno dejavnostjo navduševali in bogatili svoje in življenja drugih in se s tem lahko tudi preživljali.
Cilji:
     • vsi vidiki glasbenega razvoja(umetniških in kreativnih sposobnosti, tehnike instrumentalne igre, tonske izraznosti, sposobnost občutenja živega pulza v gibanju glasbenega tkiva, razvoj virtuozne igre, pridobivanje splošnih glasbenih znanj, razvoj odrske trdnost in sposobnosti komunikacije;
     • priprava na študij glasbe;
     • stremljenje k doseganju standardov na višji ravni.
Učitelji:
     • violina (Vlado Repše, Vildana Repše, Sidika S. Bravničar, Maja Fleischman);
     • viola (Margareta Ilič);
     • violončelo (Jelka Grafenauer, Sanja Repše);
     • klavir (Meira Smailović);
     • spremni strokovni predmeti (Olga Ulokina);
     • korepeticije (Meira Smailović);
     • orkester (Vlado Repše);
     • pevski zbor (Alenka Urbančič, Olga Ulokina).
Posebnosti:
     • program pripravnice, za učence, ki še ne izpolnjujejo vseh pogojev za profesionalno usmeritev (starost, predznanje…);
     • možnost prestopa v Nadaljevalni program - modul B.
Pogoji za vpis:
     • končan program osnovnega glasbenega izobraževanja z odličnim uspehom;
     • izrazit interes učenca za nadaljnji razvoj;
     • priporočilno mnenje razširjene izpitne komisije;
     • razpoložljiva prosta mesta.