Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Programi za otroke in mladostnike

Glasbena pripravnica

Trajanje: 1 leto
Predmet: glasbena pripravnica
Obseg pouka: 2 x tedensko 40 min
Učitelji: Alenka Urbančič, Olga Ulokina
Predmetne vsebine:
     • petje otroških, ljudskih in umetnih pesmi
     • igranje na mala ritmična glasbila
     • tonski sistem in razvoj orientacije v tonskem sistemu od I. do VIII. stopnje
     • osnovne ritmične vrednosti
     • prvi koraki v razvoju harmoničnega posluha
     • spoznavanje glasbene abecede
     • glasbeno opismenjevanje
     • delo z učnimi listi
     • poslušanje izbranih del glasbene literature
     • obiskovanje koncertnih dogodkov
     • spoznavanje zanimivosti iz življenja skladateljev
     • didaktične igre
     • likovno izražanje glasbenega sveta
     • poezija in glasba
     • predstavitve za starše
     • petje v pevskem zboru
Oblika pouka: skupinski pouk - v skupinah od 8 do 11 otrok
Ciljna skupina: otroci, ki kažejo interes za glasbene dejavnosti
Cilji:
     • ohranjanje in negovanje otrokove ljubezni do glasbe
     • razvoj glasbenih sposobnosti
     • spoznavanje glasbene umetnosti, glasbenega jezika in sredstev
     • izbira instrumenta za morebitno nadaljnje šolanje
Posebnosti: izbirno: možnost prestopa v program osnovnega glasbenega izobraževanja – klavir in godala / program Glasba /
Pogoji za vpis:
     • razpoložljiva prosta mesta
     • priporočilno mnenje učitelja predšolske glasbene vzgoje