Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Programi za otroke in mladostnike

Glasba

Osnovno glasbeno izobraževanje – GODALA IN KLAVIR

Trajanje: 2, 6 ali 8 let
Predmeti:
     • izbrani instrument: klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas
     • nauk o glasbi, solfeggio
     • komorna igra
     • orkester
     • pevski zbor
Obseg pouka:
     • izbrani instrument
     • nauk o glasbi, solfeggio
     • 2 x 30 min.
     • 1 x 60 ali 2 x 45 min.
     • komorna igra
     • orkester
     • pevski zbor
     • delo je strnjeno v terminske sklope v skladu s semestrskim planom
Oblika pouka: glavni predmet, izbrani instrument - individualno
nauk o glasbi, solfeggio - v skupinah od 8 do 11 otrok
Ciljna skupina:
     • otroci, ki kažejo izrazit interes za aktivno ukvarjanje z glasbenimi dejavnostmi
     • učenci, ki kažejo izrazit interes za nadaljnje glasbeno izobraževanje
     • učenci, ki so pri predhodnem delu pokazali dovolj zanimanja in pripravljenosti za aktivno sodelovanje v učnem procesu in so razvili delovne navade za samostojno delo doma
     • učenci, ki v učnem procesu najdejo dovolj veselja in v rezultatih svojega dela iin dvolj možnosti za samopotrditev
Cilji:
     • razvoj glasbenih sposobnosti in umetniške senzibilnosti
     • spoznavanje glasbene umetnosti, glasbenega jezika in sredstev
     • spoznavanje instrumenta in razvoj instrumentalne igre
     • razumevanje glasbene teorije
     • pridobivanje znanj s področja glasbene teorije in glasbene zgodovine
     • analiza glasbenih del, ki jih ponuja učno gradivo
Učitelji:
     • violina (Vlado Repše, Vildana Repše, Sidika S. Bravničar, Maja Fleischman)
     • viola (Margareta Ilič)
     • violončelo (Jelka Grafenauer, Sanja Repše)
     • klavir (Meira Smailović)
     • nauk o glasbi, solfeggio (Alenka Urbančič, Olga Ulokina)
     • zbor (Alenka Urbančič, Olga Ulokina)
     • orkester (Vlado Repše, Vildana Repše, Sidika S. Bravničar, Jelka Grafenauer, Sanja Repše)
Posebnosti: izjemoma je možno izvajanje instrumentalnega pouka v večjem obsegu - 2 x 45 minut
Pogoji za vpis
     • razpoložljiva prosta mesta
     • izrazit interes otroka
     • priporočilno mnenje učitelja glasbene pripravnice