Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Programi za odrasle

Glasbeno izobraževanje odraslih

Spoštovani,
v naši hiši se že dolgo govori o potrebah po glasbenem izobraževanju odraslih, oziroma o željah po ljubiteljskem skupinskem muziciranju ob strokovnem mentorstvu, na to pa nas pogosto opominja(te)jo starši, nekdanji učenci in dijaki. Sedaj smo pripravili »tečaje«, polletne programe, ki obsegajo 24 pedagoških ur. Ponujamo vam tri programske koncepte - module, ki smo jih opredelili glede na cilje, trajanje in obseg, vsebine – predmetna področja, oblike dela in zasedbo. Programe bomo izvajali od novembra do maja.

1. modul: Glasba skozi čas
• predmetna področja: zgodovina glasbe, stil v glasbi, znameniti glasbeniki, glasbena dela, glasbene prireditve, študijske ekskurzije
• ciljna skupina: posamezniki, ki želijo bolje spoznati glasbeno umetnost in kulturo

2. modul: Usposabljanje instrumentalistov ljubiteljev – godala in klavir
• predmetna področja : izbrana dela glasbene literature na primerni težavnostni stopnji, Izbrana dela različnih slogovnih obdobij in žanrov – glede na želje udeleženca
• ciljna skupina: posamezniki, ki želijo osvežiti nekoč pridobljena znanja v glasbenih šolah in jih nadgraditi ali pridobiti osnove instrumentalne igre

3. modul: Skupinsko muziciranje
• predmetna področja : izbrana dela glasbene literature na primerni težavnostni stopnji, Izbrana dela različnih slogovnih obdobij in žanrov – glede na želje udeleženca
• ciljna skupina: posamezniki, ki želijo osvežiti nekoč pridobljena znanja v glasbenih šolah in jih nadgraditi ter muzicirati v izbranih zasedbah ( klavirski trio, godalni kvartet, godalni orkester )