Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Nauk o glasbi 4

Nauk o glasbi 4

učbenik za 4. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše.

Gradivo je v celoti skladno s prepisanimi splošnimi in operativnimi cilji ter standardi znanja za 4. razred. Obsega 92 strani učbenika z elementi delovnega zvezka ter učne kartice s tetrakordi in kvintakordi. Učne vsebine so združene v tematske učne enote in vključujejo izbrane primere  glasbene literature, didaktične pesmi, ljudske pesmi in pesmi domačih in tujih skladateljev, definicije in shematične prikaze, vaje in naloge ter  ilustracije Jelke Reichman.

Pri ustvarjanju učbenika so avtorice sledile temeljnim kriterijem kakovosti učbenika, ki se kažejo v sistematičnosti, postopnosti in nazornosti, ob tem pa tudi zahtevam estetike in vizualnega reda.

Učbenik je odlična podlaga za postopno poglabljanje in nadgradnjo znanja. V njem so podane nazorne definicije, razlage in prikazi novih tematskih sklopov, ob tem ponujeni predlogi in rešitve za celovit razvoj glasbenega intelekta in glasbene ustvarjalnosti. Učbenik odpira bogat svet glasbene literature, ki služi ne le razumevanju in utrjevanju predpisanih pojmov, temveč tudi odlično motivira učence in jih vodi po poti pristnega doživljanja glasbe z razumevanjem.