Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Nauk o glasbi 2

Nauk o glasbi 2

učbenik za 2. razred nauka o glasbi v glasbenih šolah avtoric Olge Ulokine, Alenke Urbančič in Vildane Repše.

Gradivo je skladno s predpisanimi cilji in standardi znanja v učnem načrtu. Obsega 100 strani, učbeniku z elementi delovnega zvezka pa so priložene kartice z asociativnimi podobami za intervale, kartice z oznakami za lestvične stopnje ter zgoščenka s posnetki W. A. Mozarta in B. Ipavca.

Gradivo je podano v 20-tih učnih enotah, ki so tematsko naslovljene. Enote vsebujejo razlago novih tem, odgovarjajoče didaktične vsebine, repertoarske pesmi, ritmične primere, vsebine za razvoj ustvarjalnosti ter vaje in naloge. V učbenik je vključenih 30 slovenskih ljudskih pesmi in 44 ljudskih pesmi drugih narodov.

Učbenik je opremljen s preglednimi notografskimi zapisi, shemami klaviatur, tabelami in preglednicami ter ilustracijami vrhunske ilustratorke Jelke Reichman.