Video Avdio
Iskalnik:

Glasbeni atelje
Tartini
zasebna glasbena šola d.o.o.
Smoletova 16, Ljubljana

Telefon: 01/280 08 71
Telefax: 01/280 08 72
Email: glasbeni.atelje@tartini.si


Mnenja in ocene

Iz pisma dr. Brede Oblak, redne profesorice na Akademiji za glasbo v Ljubljani avtorici projekta Koncertni abonma za otroke

Občudujem Vašo predanost glasbeno-pedagoškemu delu, naravnanost in kakovostne didaktične pristope, ki pogojujejo visoke umetniške dosežke učencev. Ob vsem tem presenečate še z drugimi glasbenimi aktivnostmi in pogosto izvirnimi projekti, ki presegajo okvire lastne hiše in so aktualni za širši kulturni prostor. Prav gotovo mednje sodi Koncertni abonma za otroke, ki ga uresničujete že tretjo sezono, vsakokrat s tremi glasbenimi prireditvami. Z njimi navajate mlade poslušalce na načrtovano kulturno udejstvovanje, jim odkrivate vzdušje različnih glasbenih ustanov, znotraj njih pa jim omogočate doživetja izbranih koncertnih in glasbeno-gledaliških sporedov. Ti upoštevajo raven otrokove glasbene recepcije ter načela umetniške in estetske vrednosti. Dandanes, ko je okolje pogostokrat preplavljeno s pretirano zvočnostjo in glasbo dvomljive kakovosti, je abonmajska ponudba Glasbenega ateljeja Tartini toliko bolj pomembna. Zavedam se, koliko znanja, dela, organizacijskih in materialnih pogojev je vtkano v projekt, ki si zasluži najširše pozornosti in podpore.

Iz kritike dr. Franca Križnarja, univ. mag. in dipl. muzikologa

V ljubljanski Operi in baletu se je v maju 2003 zaključil Koncertni abonma za otroke. V okviru ciklusa treh koncertov je nazadnje ansambel našega osrednjega državnega glasbenega gledališča z odličnim moderatorjem Juretom Ivanušičem pod dirigentsko roko Igorja Švare predstavil odlomke iz popularne Smetanove opere Prodana nevesta.
Nabito poln avditorij našega glasbenega gledališča je samo potrdil tako pravilna prizadevanja avtorice, vodstva in pedagogov Glasbenega ateljeja Tartini kot izjemno pohvalni dogovor z Opero in baletom.

Povezava vrhunskih pedagoških prizadevanj s poklicnim glasbeno-gledališkim in koncertnim življenjem je še ena od kvalitet, ki je v koncertnem abonmaju za otroke našla tiste povezovalne točke, ki so v vseh pogledih glasbenega poslanstva lahko še samo nadgradnja. Tovrstni prijemi tako v glasbenem kot zunaj glasbenem pomenu na novo ovrednotijo in osmislijo tako pedagoška kot umetniška, še največ pa kompletna in kompleksna vzgojna prizadevanja arbitrov tega projekta.